Kontakt

W razie pytań proszę o kontakt 666 261 879, 

a kto pyta nie błądzi.

Autoryzowany przedstawiciel firmy EURO-PLAST oferującej: Aprobaty Techniczne Instytutu Ochrony Środowiska: 

  •  AT/2005-08-0243 - osadniki 
  • AT/2005-08-0245 - studzienki
  •  AT/2005-08-0246 - złoże rozsączające 

Przydomowe oczyszczalnie ścieków z drenażem rozsączającym EURO-PLAST są przeznaczone do podczyszczania w warunkach beztlenowych (osadnik gnilny) oraz doczyszczania tlenowego (drenaż rozsączający) ścieków bytowo-gospodarczych z gospodarstw indywidualnych. Przed rozpoczęciem montażu każdej przydomowej oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym należy wykonać: rozpoznanie warunków gruntowo - wodnych na działce gdzie ma być posadowiona oczyszczalnia oraz zgłosić budowę właściwemu organowi terenowemu. Eksploatacja oczyszczalni: 

  • wyjmowanie kosza filtracyjnego raz na 6 miesięcy i przepłukiwanie materiału filtracyjnego wodą 
  • wybieranie osadu z osadnika raz na 1,5 -2 lata 
  • zaleca się stosowanie biopreparatów